EnglishChinese

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Tân Á Mỹ

Trụ sở chính
Địa chỉ: 5ED Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-8) 62911941 / (+84-8) 62911942 - Fax: (+84-8) 62911943
Website:www.aatravel.vn - Email: info@aatravel.vn 

Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: 167 Đức Giang, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)  2232.3666          Fax: (+84-4) 62614241
Website: www.aatravel.vn  Email: hanoi_info@aatravel.vn